AD PK 'SOMBOR' HOLDING CO NOVI SAD

Bitni Događaji
   Poštovani posetioci, AD PK "SOMBOR" HOLDING CO u skladu sa pozitivnim propisima blagovremeno objavljuje izveštaje o bitnim dogadajima koji imaju karakter materijalno bitne informacije.Zapisnik sa održane godišnje skupštine akcionara.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 29.06.2022.

Poziv za Skupštinu akcionara
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 23.05.2022.

Predlog odluke Ad.2 - Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 23.05.2022.

Predlog odluke Ad.3 - Predlog odluke o pokriću gubitaka za 2021.godinu
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 23.05.2022.

Formular za glasanje u odsustvu
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 23.05.2022.

Izveštaj o održanoj sednici Skupštine 02.04.2021
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 28.04.2021.

Statut AD PK SOMBOR HOLDING CO prečišćeni tekst
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 28.04.2021.

Zapisnik sa XV Godišnje skupštine akcionara AD PK SOMBOR HOLDING CO
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 28.04.2021.

Formular za glasanje akcionara u odsustvu
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 08.03.2021.

Ad. 1. ZAPISNIK XIV VANREDNE SKUPŠTINE 12.11.2020
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 08.03.2021.

Ad. 2. Predlog TRECE IZMENE STATUTA PK Sombor
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 08.03.2021.

Ad. 3. ODLUKA O USVAJANJU FINANSKI IZVESTAJ ZA 2020. godinu
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 08.03.2021.

Ad. 4. Predlog odluke o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2020. godinu
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 08.03.2021.

Ad. 5. Odluka o pokriću gubitaka za 2020.god
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 08.03.2021.

Ad. 6. PREDLOG ODLUKA O imenovanju člana Odbora direktora
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 08.03.2021.

Poziv za Godišnju skupštinu akcionara AD PK 'SOMBOR' HOLDING CO NOVI SAD
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 02.03.2021.

Izveštaj o održanoj Vanrednoj sednici skupštine
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 13.11.2020.

Poziv za Skupstinu akcionara
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 21.10.2020.

Odluka o utvrdjivanju vrednosti akcija
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 21.10.2020.

Odluka o povlacenju akcija sa MTP Belex berze
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 21.10.2020.

Obavestenje nesaglasnim akcionarima
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 21.10.2020.

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara za otkup akcija
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 21.10.2020.

Formular za glasanje akcionara u odsustvu.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 21.10.2020.

Zapisnik sa XIII skupštine
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 04.08.2020.

Izveštaj o održanoj skupštini
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 04.08.2020.

Poziv za Godišnju skupštinu akcionara
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 02.07.2020.

Izveštaj o održanoj skupštini
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 01.07.2019.

Zapisnik XII skupština
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 01.07.2019.

PREDLOG ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINE VELIKE VREDNOSTI - prodaji nekretnine Sombor
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 29.05.2019.

PREDLOG ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINE VELIKE VREDNOSTI - prodaji nekretnine Sombor
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 01.07.2019.

PREDLOG ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINE VELIKE VREDNOSTI - prodaji nekretnine Petrovaradin
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 29.05.2019.

Poziv za 12. Redovnu skupštinu akcionara AD PK SOMBOR HOLDING CO
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 29.05.2019.

Obrazac punomoćje za skupštinu
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 29.05.2019.

Obrazac za glasanje u odsustvu za skupštinu
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 29.05.2019.

Formular nesaglasnost malih akcionara
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 29.05.2019.

Izveštaj o održanoj Vanrednoj Skupštini akcionara
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 12.04.2019.

Statut AD PK SOMBOR
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 12.04.2019.

Zapisnik sa održane Vanredne Skupštine akcionara
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 12.04.2019.

Poziv za Vanrednu Skupštinu 2019.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 21.03.2019.

NACRT Druge izmene Statuta PK Sombor
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 21.03.2019.

Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara sa usvojenim odlukama.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 05.07.2018.

Zapisnik sa IX skupštine akcionara od 14.06.2017.godine
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 22.06.2018.

Poziv za Godišnju Skupštinu akcionara 2018.godine
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 21.05.2018.

Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara sa usvojenim odlukama.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 16.06.2017.

Poziv za Godišnju Skupštinu akcionara 2017.godine
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 09.05.2017.

Zapisnik sa Skupštine akcionara
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 01.07.2016.


Obaveštenje o održanoj Skupštini akcionara sa usvojenim odlukama
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 30.06.2016.


Poziv za Godisnju Skupštinu akcionara 2016.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 26.05.2016.


Obrazac punomoćje za skupštinu 29.06.2016.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 26.05.2016.


Obrazac za glasanje u odsustvu za skupštinu 29.06.2016.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 26.05.2016.


Zapisnik VII Skupština 28.05.2015.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 26.05.2016.


Godišnji dokument o objavljenim informacijama
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 26.05.2016.


Statut PK Sombor - Prečišćeni tekst
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl
Objavljeno 26.05.2016.


Formular Nesaglasnosti Malih Akcionara 2015.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Obaveštenje o Pravima Malih Akcionara 2015.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Poziv za Godišnju Skupštinu Akcionara 2015.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Zapisnik sa VI Skupštine akcionara
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


OBAVEŠTENJE O PRAVIMA MALIH AKCIONARA POVODOM STICANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


FORMULAR NESAGLASNOST MALIG AKCIONARA
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Zapisnik sa vanredne skupštine 19.02.2014.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Poziv za Redovnu skupštinu 11.06.2014.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Poziv za Vanrednu skupštinu
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Zapisnik sa skupštine 19.06.2013.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Statut - prečišćeni tekst
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Izmena dnevnog reda za Skupstinu 2013.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Poziv za Godišnju Skupštinu akcionara 19.06.2013.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Zapisnik sa III sednice Skupštine akcionara
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Izmene i dopune Ugovora o organizovanju
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Izmene i dopune Statuta
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Predlog - Ugovor o organizovanju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Predlog - Statut akcionarskog društva
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Predlog - Poslovnik o radu skupštine akcionara akcionarskog društva
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


  Zapsinik sa II Skupštine akcionara 16.06.2011.god.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl


Zapisnik sa I Skupštine  akcionara 18.06.2010.
Pogledajte ili preuzmite ovaj fajl