AD PK 'SOMBOR' HOLDING CO NOVI SAD

Tekuće Vesti
    Poziv za Godisnju skupstštinu akcionara AD PK 'SOMBOR' HOLDING CO NOVI SAD, koja će se održati 28.06.2022.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Ogranka društva u Somboru, Venac Radomira Putnika br.1. u Sali za konferencije 'Plava sala' soba 23. Jovan Djikić

Kontakti Sa Nama

AD PK SOMBOR HOLDING CO NOVI SAD
21000 Novi Sad
Sentandrejski put 95/a

ADRESA ZA PRIJEM POŠTE:
 25000 Sombor, Venac Radomira Putnika 1

Telefoni: 025/437-495

www.pksombor.co.rs
E-mail: pksomb02@EUnet.rs
Tekući račun: 325-9500600006688-65
PIB 100615143
Matični broj: 08116504